Zagospodarowanie terenówdzielnicy Wesoła

W zakresie zagospodarowania terenów części dzielnicy Wesoła, Spółka będzie dbać o właściwe wykorzystanie potencjału i zachowanie elitarnego charakteru tego miejsca. ARM Inwestycje zajmie się przejmowaniem i zarządzaniem nieruchomościami przekazywanymi przez Szpital Uniwersytecki, a następnie poszukiwaniem inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na tym terenie.
Spółka stawia sobie za cel otwarcie tej części miasta dla mieszkańców Krakowa oraz stworzenie im możliwości rekreacji i wypoczynku w tym miejscu na terenach zielonych, poprzez przekształcenie ok. 9 hektarów przedmiotowego obszaru w światowej klasy park wraz z kompleksem wypoczynkowym, który będzie jednocześnie atrakcją turystyczną. Pod parkiem będzie znajdować się ogólnodostępny podziemny parking mogący pomieścić ok. 500 samochodów. Większość zabytkowych budynków zostanie odnowiona w wysokim standardzie. Planowane jest również przystosowanie niektórych obiektów na luksusowe biura oraz hotel (być może z wydzieloną częścią rozrywkową, np. kasynem). Niewielka część nieruchomości mogłaby także zostać zagospodarowana przez inwestorów jako nowa powierzchnia mieszkaniowa.
ARM Inwestycje chce równocześnie zadbać o stronę kulturalną – jeden z budynków może zostać zaadaptowany na siedzibę Biblioteki Kraków, która to doskonale wkomponuje się w charakter tej dzielnicy jako prestiżowego miejsca dostępnego dla mieszkańców Krakowa. Obiekt mógłby stanowić nie tylko siedzibę administracji Biblioteki, ale przede wszystkim stworzyć możliwość urządzenia pomieszczeń biblioteki głównej, czytelni (w tym czytelni i wypożyczalni obcojęzycznych), pomieszczeń warsztatowych, studyjnych, sal konferencyjnych itp. Równocześnie w znajdującym się na opisanym terenie kościele, Spółka widzi możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych, np. cyklicznych koncertów muzyki poważnej lub innych ciekawych imprez i uroczystości.
Jednocześnie, aby móc sfinansować przedmiotowe działania użyteczności publicznej, Spółka prowadzi zintensyfikowane rozmowy mające na celu jak najszybsze pozyskanie kontrahenta bądź kontrahentów gotowych zainwestować swoje środki w dostosowanie budynków poszpitalnych na potrzeby swojej działalności, zgodnej z wizją miasta dotyczącą tego obszaru. Spółka jest otwarta na różne formy współpracy w zakresie dysponowania tymi nieruchomościami przez zainteresowane podmioty, począwszy od umów najmu lub dzierżawy, kończąc na partnerstwie publiczno-prywatnym. 

12 293 45 90

ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

/armk

/armk

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

 

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

 

tel: 12 293 45 90

NIP: 675 169 89 78

REGON: 382850573

KRS: 0000779952

MENU

MIASTO NA SKRÓTY

Copyright © 2020 ARMK

INFORMACJE